Αεροδιαπερατότητα

Μας δίνει πληροφορία για την ροή του αέρα που πέρνα από το κούφωμα μας, όταν αυτό είναι κλειστό, ανάλογα με την πίεση που ασκεί ο αέρας στο κούφωμα. Έτσι έχουμε ένα μέτρο για την στεγάνωση του κουφώματος.
Αεροδιαπερατότητα Κατηγορία 2 (στα πρότυπα EN 12207:1999-11) περισσότερα..

Ανεμοπίεση

Μετρά την παραμόρφωση ενός κουφώματος από την πίεση που το ασκεί ο αέρας. Η θωρακισμένη πόρτα κατά την διάρκεια του τεστ τοποθετείται σε ένα θάλαμο με υψηλή πίεση αέρα εσωτερικά. Ένα ειδικό όργανο μετράει την απώλεια πίεσης και προκαθορίζει την κλάση διαπερατότητας του αέρα. Ένα άλλο όργανο μετράει την στρέβλωση της πόρτας από την πίεση του αέρα.
Αντοχή στην ανεμοπίεση Κατηγορία C3/B3 (στα πρότυπα EN 12210:1999-11) περισσότερα..

Αντιδιάρρηξη

Η εταιρεία SabaDoor διακρίνοντας την αύξηση της εγκληματικότητας και των κακόβουλων ενεργειών της εποχής έκρινε απαραίτητη την πιστοποίηση θωρακισμένων πορτών στην προστασία από την διάρρηξη. Η πιστοποίηση αυτή δίνεται μετά από ένα καθοριστικό Τεστ του Γερμανικό ινστιτούτου ift Rosenheim. περισσότερα..

Ηχομόνωση

Ένα καίριο πρόβλημα των ανθρώπων που διαμένουν στα μεγάλα και μικρά αστικά κέντρα αποτελεί η ηχορύπανση. Η εταιρεία SabaDoor διακρίνοντας το υφιστάμενο πρόβλημα μελέτησε και σχεδίασε μια νέα σειρά θωρακισμένων πορτών με ηχομονωτικές ιδιότητες. Η εν λόγω σειρά πιστοποιήθηκε μετά από ένα εξειδικευμένο Τεστ από τα διεθνώς αναγνωρισμένα ινστιτούτα, το γερμανικό IFT Rosenheim και το Γαλλικό FCBA. περισσότερα..

Θερμοδιαπερότητα

Στην εποχή της Εξοικονόμηση της Ενέργειας η εταιρεία SabaDoor 1η από τους Έλληνες κατασκευαστές θωρακισμένων πορτών εκπόνησε μελέτη για την θερμική αγωγιμότητα της πόρτας σε συνεργασία με ενεργειακό επιθεωρητή και σύμφωνα με τις Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. περισσότερα..

Αντοχή στη Φωτιά

Η πόρτα με κωδικό FP13 εκτεθειμένη σε υψηλή θερμοκρασία καθόρισε δείκτη αντίστασης στην θερμοκρασία τα 30 λεπτά της ώρας. Παράλληλα καθορίστηκε και ο δείκτης αντίστασης στη φωτιά στα 45 λεπτά της ώρας. περισσότερα..