Menu

Έκθεση: 2310 357 357 Εργοστάσιο: 23940 52506

Πιστοποιήσεις

Η τεχνολογικά αναπτυγμένη σειρά θωρακισμένων πορτών της εταιρίας SabaDoor συγκεντρώνει μια γκάμα πιστοποιήσεων από διεθνώς αναγνωρισμένα ινστιτούτα :

IFTlogoΤο Γερμανικό IFT Rosenheim

FCBAΤο Γαλλικό FCBA

H πρωτοπόρος αυτή σειρά η οποία απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα τα εργαστήρια της εταιρείας SabaDoor κατέκτησε τις πιστοποιήσεις που αφορούν:

  • την προστασία από την διάρρηξη
  • την θερμική μετάδοση
  • την ηχομόνωση
  • την αντοχή της πόρτας στην φωτιά για 45 λεπτά
  • την αντοχή της πόρτας στην πίεση του ανέμου

Παρακάτω μπορείτε να δείτε λεπτομερώς τα στοιχεία που προέκυψαν από τις εν λόγω πιστοποιήσεις.

antidiariksi Αντιδιάρρηξης

Η εταιρεία SabaDoor διακρίνοντας την αύξηση της εγκληματικότητας και των κακόβουλων ενεργειών της εποχής έκρινε απαραίτητη την πιστοποίηση θωρακισμένων πορτών στην προστασία από την διάρρηξη. Η πιστοποίηση αυτή δίνεται μετά από ένα καθοριστικό Τεστ του Γερμανικό ινστιτούτου ift Rosenheim

Αρχικά, περιγράφοντας εν συντομία το Τεστ, η πόρτα ασφαλείας δέχεται σε κάθε σημείο κλειδώματος της την επαναλαμβανόμενη πίεση 600kg από μια υδραυλική πρέσα. Εν συνεχεία, ένα βάρος 50 kg με ελεύθερη πτώση και υπό γωνία 90 μοιρών συγκρούεται με την δοκιμαζόμενη πόρτα. Τελικώς η πόρτα υπόκειται σε προσπάθεια διάρρηξης με χειροκίνητα μέσα (λοστούς, σφήνες, κατσαβίδια, σφυριά κ.α.) για 30 λεπτά.
Μετά το πέρας του Τεστ τα συλλεγόμενα στοιχεία κατατάσσουν την υπό δοκιμή πόρτα ασφαλείας στην κλάση RC3 και με πρότυπα: EN 1628:2011, 1629:2011, 1630:2011.

thermodiaperatotita Θερμοδιαπερατότητα

Στην εποχή της Εξοικονόμηση της Ενέργειας η εταιρεία SabaDoor 1η από τους Έλληνες κατασκευαστές θωρακισμένων πορτών εκπόνησε μελέτη για την θερμική αγωγιμότητα της πόρτας σε συνεργασία με ενεργειακό επιθεωρητή και σύμφωνα με τις Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε για δύο κυρίως λόγους:

Κατά πρώτον για να εκφράσει την ευαισθησία της εταιρείας στην προστασία του περιβάλλοντος υλοποιώντας μια πόρτα η οποία θα συντελέσει στη μείωση της ενεργειακής σπατάλης.

Και Κατά δεύτερον για να ενεργήσει σύμφωνα με την Πολεοδομική Νομοθεσία η οποία απαιτεί δομικά στοιχεία με ελάχιστο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας σε νέες και ανακαινισμένες κατοικίες.

Η θερμική αγωγιμότητα της πόρτας ασφαλείας της εταιρείας SabaDoor πιστοποιήθηκε από τα διεθνώς αναγνωρισμένα ινστιτούτα το Γερμανικό ift Rosenheim και το Γαλλικό FCBA

Η πιστοποίηση της πόρτας προσδιορίζεται έπειτα από ένα εξειδικευμένο Τεστ κατά το οποίο ειδικοί αισθητήρες στην επιφάνεια της πόρτας καταγράφουν τις θερμικές απώλειες ανάμεσα στο θάλαμο και τον εξωτερικό χώρο. Εν τέλει τα συγκεντρωτικά στοιχεία αυτού του θερμικού Τεστ προσδιορίζουν τον συντελεστή θερμοαγωγιμότητας U.

Οι χαμηλότερες τιμές συντελεστή U προσδιορίζουν τελικά, την καλύτερη μόνωση και την χαμηλότερη θερμική απόδοση. Η εταιρεία μας με πιστοποιημένα στοιχεία διαθέτει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό μοντέλα με τους χαμηλότερους συντελεστές θερμικής μετάδοσης, υπερκαλύπτοντας τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων.
Α) UD = 1,3 W/(m2 ∙K)
Β) UD = 1,7 W/(m2 ∙K)
(στα πρότυπα EN 12567-1:2010)

ixomonosi Ηχομόνωση

Ένα καίριο πρόβλημα των ανθρώπων που διαμένουν στα μεγάλα και μικρά αστικά κέντρα αποτελεί η ηχορύπανση. Η εταιρεία SabaDoor διακρίνοντας το υφιστάμενο πρόβλημα μελέτησε και σχεδίασε μια νέα σειρά θωρακισμένων πορτών με ηχομονωτικές ιδιότητες.

Η εν λόγω σειρά πιστοποιήθηκε μετά από ένα εξειδικευμένο Τεστ από τα διεθνώς αναγνωρισμένα ινστιτούτα, το γερμανικό IFT Rosenheim και το Γαλλικό FCBA.

Κατά την διάρκεια του τεστ η πόρτα τοποθετήθηκε σε ειδικό ηχομονωτικό θάλαμο. Εξωτερικά του θαλάμου ένα ειδικό όργανο εξέπεμπε ηχητικά σήματα σε υψηλές, μεσαίες και χαμηλές συχνότητες ενώ εσωτερικά αντίστοιχος δέκτης κατέγραφε την ηχομονωτική απόδοση σε dB.

Η τελική στοιχειοθέτηση που συνέθεσε και την πιστοποίηση της ηχομόνωσης κατέγραψε τους παρακάτω συντελεστές:
Α) Rw(C; Ctr) = 34 (-1; -2) dB
B) Rw(C; Ctr) = 37 (-1; -3) dB
(στα πρότυπα EN 10140-1:2010, 10140-2:2010, 717-1:1996)

aerodiaperatotita Αεροδιαπερατότητας

Μας δίνει πληροφορία για την ροή του αέρα που πέρνα από το κούφωμα μας, όταν αυτό είναι κλειστό, ανάλογα με την πίεση που ασκεί ο αέρας στο κούφωμα. Έτσι έχουμε ένα μέτρο για την στεγάνωση του κουφώματος.

anemopiesi Ανεμοπίεση

Μετρά την παραμόρφωση ενός κουφώματος από την πίεση που το ασκεί ο αέρας.

Η θωρακισμένη πόρτα κατά την διάρκεια του τεστ τοποθετείται σε ένα θάλαμο με υψηλή πίεση αέρα εσωτερικά. Ένα ειδικό όργανο μετράει την απώλεια πίεσης και προκαθορίζει την κλάση διαπερατότητας του αέρα. Ένα άλλο όργανο μετράει την στρέβλωση της πόρτας από την πίεση του αέρα.

- Αεροδιαπερατότητα Κατηγορία 2 (στα πρότυπα EN 12207:1999-11)
- Αντοχή στην ανεμοπίεση Κατηγορία C3/B3 (στα πρότυπα EN 12210:1999-11)

Είναι σημαντική η κατάταξη γιατί αν μια πόρτα έχει πολύ καλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (π.χ. U=1,3) αλλά δεν έχει καλή τιμή αεροδιαπερατότητας (κατηγορία 1), τότε χάνουμε πολύ ενέργεια λόγο μεταφοράς αέρα. Έτσι αν και χάνουμε λίγη ενέργεια λόγο ροής θερμότητας από την πόρτα έχουμε απώλειες λόγο αθέμιτου αερισμού.

fire Αντοχή στη φωτιά

  • Η εταιρεία SabaDoor εφαρμόζοντας με υπευθυνότητα τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας για τον άνθρωπο, σχεδίασε και κατασκεύασε μια νέα σειρά θωρακισμένων πορτών με κωδικό FP13.
  • Πυράντοχα υλικά συνέθεσαν αυτήν την ειδική πόρτα με υψηλές αντοχές στην φωτιά.
  • Η εξειδικευμένη πόρτα με κωδικό FP13 αξιολογήθηκε από τον οίκο διεθνούς αναγνώρισης, το Γαλλικό Ινστιτούτο κρατικού φορέα FCBA.
  • Ο Γαλλικός οίκος αξιολόγησης FCBA εφάρμοσε με συνέπεια στην συγκεκριμένη θωρακισμένη πόρτα σκληρά τεστ, με σκοπό να δοκιμάσει της αντοχές και τα όριά της. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν καταγράφτηκαν από το επιστημονικό δυναμικό του Ινστιτούτου και αναφέρονται παρακάτω:
Η πόρτα με κωδικό FP13 εκτεθειμένη σε υψηλή θερμοκρασία καθόρισε δείκτη αντίστασης στην θερμοκρασία τα 30 λεπτά της ώρας. Παράλληλα καθορίστηκε και ο δείκτης αντίστασης στη φωτιά στα 45 λεπτά της ώρας.

Άμεση Επικοινωνία

Λεωφόρος Παπανικολάου 27

Πεύκα, Τ.Κ. 57010

Θεσσαλονίκη

(+30) 2310 357 357

(+30) 23940 52506

Ακολουθείστε μας